Play sss

ဟေတာ

...actived in 20092010

4 3 3 00:13:47

 1. Star L Playlist Download 4:32

  လူသားတိုင်းအတွက် ခရစ်တော်ဟေတာ

 2. Star L Playlist Download 4:06

  လူဆိုးမျက်ရည်ဟေတာ

 3. Star L Playlist Download 5:09

  စောလွန်းတယ်ဟေတာဂေး

Play လှော်လိုက်စမ်းပါ

Play အနှိုင်းမဲ့သမားတော်

Play နာမတော်ကိုးကွယ်မည်

Info. Contribution ဟေတာ!

ဟေတာ played: 4 times, were active in 20092010 on Zaideih 3 tracks with 00:13:47 lengths...

If you like ဟေတာ, you might also like ဟေတာဂေး...

Related artists ကောင်းကောင်း, ဖိုးကွိ, ဆလိုင်းတင်မိုး, သိလွှာနု, ဆိုင်မွန်, စောဝင်းလွင်, သရဖီတင်, အိုင်ရင်းဇင်မာမြင့်, အယ်မင်းသူ, စံပီး, စင်ဒီ, လားဖောဆက်, ဘာဆိုဂေး, ဒါးပီး, N.ဆိုင်းလီ, ဆုမွန်, စောဖိုးခွား, ထူးလွယ်, ကိုလု, ခရက်စော, စနို, မီးနို, ဂျဲနက်ဂျူး, အယ်ဖိုး, ဆုန်သင်းပါရ်, ဟက်ကက်, လှမိုး, မျိုးဇော်, နီတော, နေဇာ, ချောစုခင်, နော်ဖောသလေး, ကီးကီး, မီးမီး, တုခိတ် & တိမောသေ...

How would you like to distribute on ဟေတာ to get relevant information?

 1. ...please do tell us what do you know about ဟေတာ, that might help other people finding easier? Of course, this is not a comment form!
 2. ...I would like to contribute by posting about နာမတော်ကိုးကွယ်မည်, and it informative description such as Released, Genre, Label and Producer!